Eveline Wouters

eh_eveline

Eveline Wouters

Functie binnen (en buiten) het consortium
Co-Cluster leider cluster III, implementatie. Lector Fontys Paramedische hogeschool & bijzonder hoogleraar dpt. Tranzo (School of Social and Behavioral Sciences), TiU

Hoe draag ik bij aan eHealth Junior?
De bijdrage van cluster III is gericht op het verbinden van onderzoek en praktijk. Door vanaf het begin van het project te volgen wat bijdraagt aan het implementeren en gebruiken van de eHealthJunior applicaties op verschillende niveaus, kunnen deze gedurende en na het project gemakkelijker worden opgenomen in de dagelijkse praktijk. We kijken daarbij op drie ‘niveaus’: het niveau van de gebruikers in de dagelijkse praktijk (kinderen en hun ouders en zorgverleners zoals kinderartsen, huisartsen, verpleegkundigen en paramedici), op het organisatieniveau (dat wat zich afspeelt tussen verschillende organisaties), en op een breder, randvoorwaardelijk niveau (zoals ethische, technische en financiële aspecten). De onderzoekers op drie niveaus werken gedurende het project voortdurende met elkaar samen en zorgen tevens voor verbeteringen van het project zelf (een iteratieve leercyclus). Ikzelf ben primaire begeleider van het niveau ‘gebruikers in de dagelijkse praktijk’ en de daaruit volgende trainingen. Met cluster III wordt gewaarborgd dat het eHealthJunior project de maatschappelijke impact kan hebben die het beoogt.

Waar kijk ik naar uit met het eHealth Junior project
Ik kijk uit naar de inhoudelijke samenwerking en het leren van de resultaten van de verschillende deelnemers van het consortium.

Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
Passief en actief genieten van muziek en kunst. Wandelen in de natuur (met of zonder de honden) en musea. (Veel) lezen en voorlezen. Mooie gesprekken aan tafel met vrienden en familie. Daardoor (lezen en gesprekken) zijn werk en vrije tijd ook niet zo goed te scheiden.

Links
LinkedIn

has been added to the cart. View Cart