eHealth toepassingen voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte

Chronisch zieke kinderen en jongeren willen – net als iedereen – het liefst gewoon mee kunnen doen met de rest, of het nou gaat om buitenspelen, met vrienden afspreken of gamen. Er bestaan verschillende ``Applied Games” die hieraan kunnen bijdragen. Dit zijn leuke apps die speciaal zijn ontwikkeld voor en met kinderen en jongeren. Met deze apps kunnen chronisch zieke kinderen en jongeren, spelenderwijs, meer inzicht krijgen in hun emoties en vermoeidheid, zodat ze hier zelf aan kunnen werken. Bovendien helpen deze apps zorgprofessionals om jongeren beter te begrijpen en steunen tijdens hun ontwikkeling.

Er zijn enkele veelbelovende apps ontwikkeld en getest door teams van wetenschappers, die bijdragen aan zelfinzicht en veerkracht. Helaas is het niet makkelijk om zulke eHealth apps duurzaam beschikbaar te maken voor het chronisch zieke kinderen en jongeren. Dit vergt een unieke samenwerking, die wij met het eHealth Junior consortium willen bereiken.

Onze missie

Door betere behandeling hebben kinderen en jongeren met een chronische en/of levensbedreigende aandoening, zoals taaislijmziekte of een aangeboren hartafwijking, een steeds grotere kans op overleving. Maar overleven is niet genoeg: een goede kwaliteit van leven is hierbij van groot belang. Uit onderzoek blijkt dat deze kwetsbare kinderen en jongeren vaker dan hun leeftijdsgenoten last hebben van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie of angst, en vermoeidheid. Het is onze missie er aan bij te dragen dat deze kinderen en jongeren, ondanks hun ziekte, veerkrachtig opgroeien en gelukkig door het leven kunnen gaan.

Wetenschap laat keer op keer zien dat preventie helpt. Er vroeg bij zijn – het liefste voordat problemen ontstaan – geeft kinderen en jongeren de beste kansen op een gelukkig leven. En dat is niet alleen fijn voor de kinderen, jongeren en hun gezinnen. Het reduceert op de langere termijn ook nog eens de zorgkosten.

Grow It! app

In de Grow It! app houd je bij hoe je je voelt, als een soort dagboek. Ook krijg je elke dag een leuke challenge. Het helpt tegen de verveling en je leert jezelf beter kennen. Met elke challenge verdien je punten. Samen met je team laat je jouw boom groeien.

PROfeel app

Via de PROfeel app vullen chronische zieke kinderen meerdere keren per dag in waar ze last van hebben en wat ze op dat moment aan het doen zijn. Op die manier wordt inzicht verkregen in het dagelijkse verloop van de klachten en wat daarmee samenhangt. Daarop kan vervolgens een behandeling worden ingezet.

Nieuws

Het samenwerkingsverband eHealth Junior krijgt maar liefst 4,9 miljoen euro van het programma ‘Onderzoek op Routes door Consortia’ van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Dit bedrag is bestemd voor het ontwikkelen van een platform met kwalitatief hoogwaardige apps voor 1 miljoen chronisch zieke kinderen.

Onze kernwaarden

01

Wetenschappelijk

Nieuwe eHealth apps zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

02

Co-creatie

Apps zijn met en voor kinderen en jongeren ontwikkeld.

03

Effectief

Apps zijn onderzocht op (kosten)effectiviteit.

04

Professioneel

Apps zijn behulpzaam voor zorgprofessionals en ondersteunen hen.

05

Toegankelijk

Apps zijn toegankelijk en duurzaam.

06

Vertrouwelijk

Apps zijn veilig en informatie is vertrouwelijk. De privacy van de gebruiker wordt gewaarborgd.

De wetenschap

Spelen is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling, laat onderzoek door de Healthy Play, Better Coping hub van de Universiteit Utrecht zien. Het laat kinderen en jongeren experimenteren met gedrag en geeft ze de mogelijkheid om alternatieve omstandigheden en gevolgen na te bootsen. Dit bevordert de ontwikkeling van o.a. hun emotionele capaciteiten, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Een tekort aan spel bij chronisch zieke kinderen en jongeren kan een negatieve impact hebben op sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Omgekeerd kan het bevorderen van speelmomenten bijdragen aan voorkomen of verlichten van de gevolgen van ziekte op de lange termijn.

Met eHealth Junior willen we spelgedrag bevorderen door apps toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Daarbij is het van groot belang dat de apps specifiek bijdragen aan zelfinzicht en veerkracht, om kwetsbare kinderen en jongeren nog beter te ondersteunen.

Meld je aan voor de eHealth Junior nieuwsbrief!

* indicates required
has been added to the cart. View Cart